Konya İlimizde Organik Tarımı  Yaygınlastırmak ve Tüketici Bilinci Oluşturmak İçin Çalışıyoruz.

Organik tarım yerel tohumdurekolojik tarımdır

Organik
Ekolojik
Doğal
Sağlıklı Nesiller